Kas AI abil loodud teost saab autoriõigustega kaitsta?

Kas AI abil loodud teost saab autoriõigustega kaitsta?

Viimase paari aasta jooksul on õigusringkondades löönud laineid arutelud tehisintellektiga (AI) loodud teoste autorsuse ning selliselt loodud teoste autoriõigustega kaitse küsimused. Teadupärast meie õigusruumis loetakse autoriõigusega kaitstavaks vaid inimese poolt loodud teoseid ning ilma inimese panuseta pole teosed autoriõigusega kaitstavad (autoriõiguse seaduse § 3).

Meile teadaolevalt on nüüd ka Euroopas esimest korda ajaloos käsitlenud Tšehhi kohus AI-ga loodud teose autoriõiguse kaitse küsimust, millega kinnitas, et autoriõigusega kaitstud teose autoriks saab olla vaid füüsiline isik ning kaitstav teos peab olema füüsilise isiku loomingulise tegevuse ainulaadne tulemus, leides, et kuna hageja pole antud vaidluses suutnud tõendada oma loomingulist panust AI-ga loodud teoses, siis jõudis kohus järeldusele, et autoriõigust AI-ga loodud teosele ei laiene.

Vt nt ka: ’Czech court finds that AI tool DALL-E cannot be the author of a copyright work’,  https://ipkitten.blogspot.com/2024/04/czech-court-finds-that-ai-tool-dall-e.html

Kõnealune lahend puudutas tsiviilvaidlust, milles hageja genereeris pildi arvutiprogrammiga DALL-E. Hagejapoolne sisend AI-le oli järgnev: „Loo visuaalne kujutis kahest ärilepingut sõlmivast osapoolest ametlikus keskkonnas, näiteks konverentsiruumis või Praha advokaadibüroo kontoris. Näita vaid käsi." Seejärel lisas hageja antud pildi oma veebisaidile. Kostja võttis pildi hageja veebisaidilt ja pani selle seejärel ise üles. Hageja vaidlustas kostjapoolse pildi kasutuse tuginedes asjaolule, et nemad on loodud pildi autorid ning nõudes pildi eemaldamist ja levitamisest hoidumist ilma tema kui autori nõusolekuta. Küsimuseks oligi kas AI-ga loodud pilt on autoriõigusega kaitstud ning nagu mainitud, siis kohus vastas antud juhul küsimusele eitavalt.

Siiski, kui inimene on lisanud oma originaalse panuse algselt AI-ga loodud teose loomisse ning suudab oma loomingulist panust selliselt loodud teoses ka tõendada (nt digiallkirjastatud ekraanipildid), siis sellisel kujul loodud teosed on meie hinnangul autoriõigusega kaitstavad.