Teenused

Kaubamärgid

 • Vajaduste tuvastamine ja nõustamine
 • Otsingute teostamine (nt saadavusotsingud jne)
 • Strateegiate väljatöötamine õiguste kaitseks
 • Dokumentide koostamine ja asjaajamine ametiasutustes
 • Registreerimisega seotud asjaajamine
 • Õiguste jõushoidmine
 • Muudatuskannete teostamine
 • Lepingute koostamine
 • Andmebaaside ja turu jälgimine
 • Hoiatus- ja nõudekirjad rikkujatele
 • Vaidluste lahendamine jne

Leiutised

 • Vajaduste tuvastamine ja nõustamine
 • Otsingute teostamine (nt saadavusotsingud jne)
 • Strateegiate väljatöötamine õiguste kaitseks
 • Dokumentide koostamine ja asjaajamine ametiasutustes
 • Registreerimisega seotud asjaajamine
 • Õiguste jõushoidmine
 • Muudatuskannete teostamine
 • Lepingute koostamine
 • Andmebaaside ja turu jälgimine
 • Hoiatus- ja nõudekirjad rikkujatele
 • Vaidluste lahendamine jne

Disainid

 • Vajaduste tuvastamine ja nõustamine
 • Otsingute teostamine (nt saadavusotsingud jne)
 • Strateegiate väljatöötamine õiguste kaitseks
 • Dokumentide koostamine ja asjaajamine ametiasutustes
 • Registreerimisega seotud asjaajamine
 • Õiguste jõushoidmine
 • Muudatuskannete teostamine
 • Lepingute koostamine
 • Andmebaaside ja turu jälgimine
 • Hoiatus- ja nõudekirjad rikkujatele
 • Vaidluste lahendamine jne

Nõustamine

 • Vajaduste tuvastamine ja nõustamine
 • Otsingute teostamine (õiguste saadavuse, kasutamise kontrollimine jne)
 • Strateegiate väljatöötamine intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil
 • Lepingute koostamine (võõrandamis-, litsentsi-, kooseksisteerimis-, kompromisslepingud jne)
 • Hoiatus- ja nõudekirjad rikkujatele
 • Teabe hankimine ametlikest registritest


Registreerimine

 • Saadavusotsingute teostamine
 • Registreerimistaotluste esitamine ja õiguste registreerimine Eestis ja välismaal
 • Vastamine ametite järelepärimistele
 • Märkused, vaidlustusavaldused, õiguste tühistamis- ja kehtetuks tunnistamise avaldused Eesti Patendiametis, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis jt ametites
 • Intellektuaalomandi õiguste järelevalve nende kehtivuse jõushoidmiseks
 • Muudatuskanded ja õiguste pikendamised ametites

Vaidluste lahendamine

 • Märkused, vaidlustusavaldused, õiguste tühistamis- ja kehtetuks tunnistamise avaldused Eesti Patendiametis, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis jt teistes ametites ning kohtus
 • Kaebused ametite otsuste peale
 • Esindamine haldus-, tsiviil-, tolli- ja kriminaalasjades ning domeeninimede vaidlustes
 • Hagi tagamise avaldused
 • Vaidluste lahendamine ja läbirääkimised
Võltskaupadega tegelemine

 • Siseriiklikud ja Euroopa Liidu meetmetaotlused
 • Esindamine tollimenetlustes
 • Läbirääkimised rikkujatega
 • Kohtutoimingute algatamine ja menetlemine
 • Läbirääkimised rikkujatega


Domeenivaidlused

 • Esindamine domeenivaidlustes
 • Läbirääkimiste pidamine
 • Kohtutoimingute algatamine ja menetlemine
Idufirmad

 • Teie vajaduste tuvastamine ja nõustamine
 • Abi intellektuaalomandikaitse strateegiate väljatöötamisel
 • Kuluefektiivsete ja praktiliste lahenduste leidmine intellektuaalomandi kaitsmisel